designguide

RE STARTUP

RE Gründerhus er stedet for nyetablering og innovasjon i regionen.

Hva er en
designguide?

Designguide, profilhåndbok eller grafisk profil er retningslinjer for å sikre at bedriften gjenkjennes på en enhetlig måte. I denne guiden finner du hva merkevaren står for og dens visuelle identitet. Det skal være et dokument med retningslinjer for bruk av logo, fonter, farger og andre elementer for å sikre en helhetlig oppfattelse. Designguiden er et viktig hjelpemiddel og forsikrer at man er tro mot merkevaren.

Farger.

Farger formidler stemning og informasjon på en sterk måte. Delingskultur, nytenkende og bærekraft er tre av verdiene til RE. Fargene som er valgt er med på å underbygge disse verdiene, samtidig som de står godt sammen og fungere godt
både i digitale og tradisjonelle markedsføringskanaler.

#4bbab3
R: 75 G: 186 B:179
#d99263
R: 217 G: 146 B: 99
#f3d393
R: 243 G: 211 B: 147
#bead83
R: 190 G: 173 B: 131
#143440
R: 20 G: 52 B: 64

Typografi.

Titler – Pragati Narrows

Pragati Narrows tynne og vertikale stil gir et moderne uttrykk. Skriftstilen er smal og passer godt sam – men med andre mer åpne sans ser – if-fonter, som for eksempel Roboto. Dette skaper den moderne stilen som er veldig populært i designtrender nå. Pragati er en Google-font som fungere på alle digitale flater. Fonten er fin å bruke når du vil oppnå et uttrykk som er mekanisk, teknisk og miljøvennlig. (Amanda Singleton) Roboto: Fonten er mekanisk oppbygget med geometriske former. Samtidig har skriften vennlige og åpne kurver. Skrift – typen har en naturlig leseflyt som gjør den til en god brødtekstfont.

Brødtekst – Roboto

Aa

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZÆØÅ

123456789 &@%( )

Bildebruk.

Det sies at vi mennesker lærer mer av å se noe visuelt, enn om man skulle lese informasjonen.

Bildebruk.

Bildestil er en måte å fortelle omgivelsene hvem du er uten å bruke ord. Når det benyttes et non-verbalt språk er det opp til betrakteren å gjøre seg opp en mening om bedriften.

Bilder er en veldig effektiv måte å formidle et budskap. RE ønsker å formidle at de er en operativ drivkraft for næringsutvikling og vekst.

Et av våre prinsipper er at bildene skal inneholde mennesker i samhandling.

Designelementer.

Designelementene er funksjonelle deler du legger til layouten for å gjøre designet til noe unikt for din bedrift.
Eksempler på designelementer kan være form, farge, valør og luft.

Våre designelementer skal symbolisere hvordan en god ide kan utvikles og gi noe tilbake til samfunnet.

Elementet kan brukes både som en sirkel og som en rett linje.